Web Sitemiz Hoşgeldiniz...

Küfeki Taşı Hakkında

Kırklareli ili Vize ilçesi Soğucak Köyü sınırları içerisinde 750 dönümlük bir alan üzerinde çalışmaktayız.

                SAHA ÖLÇÜLERİ              

GENİŞLİK                           UZUNLUK

  500 m                               1.500 m

Sahamızın tepe noktası aşağıda bulunan Soğucak Köyü’nün  ortasından geçen dere yatağından yaklaşık 130 m yüksekliktedir. Dolayısıyla maden sahamız Türkiye’de mevcut en büyük küfeki taşı ocağıdır.

Köy içerisindeki derenin  -suyun toprağı aşındırması nedeniyle- küfeki taşı üzerinden aktığı çıplak göz ile görülmektedir. Bu görüntü mevcut maden sahasının rezerv zenginliği ile ilgili pratik tahmin yürütmek için yeterlidir.

Bilindiği gibi madencilikte hedeflenen rezerve ulaşmak için yapılan harcamanın minimum % 90 ‘ı hafriyat çalışması içindir. Ülkemizde faaliyette olan birçok maden ocağında hafriyat kalınlığı ve verimsiz üst tabakanın toplam kalınlığı 8-10 m arasındadır. Masrafa değer getirisi yüksek madenlerin bulunduğu bazı ocaklarda ise bu kalınlığın 15-20 m yi bulduğu bilinen bir gerçektir.

Şirketimize ait maden sahamızda ise mevcut arazinin tamamında hafriyat kalınlığı 30-60 cm arasında değişir.

Maden sahamızda 15 m3 e kadar bloklar rahatlıkla elde edilebilmektedir. Aşağıda verilen tabloda yükseklik eğimden dolayı raporun başlangıç bölümünde verdiğimiz 130 m yerine 100 m olarak verilmiş ve 75.000.000 m3 brüt rezerv hesaplanmıştır.

Maden sahasında minimum %70 randıman ile çalışılabilir, sonuç olarak 52.500.000 m3 net rezerv sonucuna ulaşabiliriz.

Günlük 200 m3 üretim hesaplandığında çalışma süresinin yüzlerce yıl alacağı görülecektir.